آزمون احکام مرحله مدرسه

دانش آموزان پرتلاش دوره دوم دبستان فرهنگ امروز مورخ98/10/9 آزمون احکام مرحله مدرسه ای خود  را با موفقیت پشت سر گذاشتند .

.

گزارش تصویری