پیام مشاور

اساس کار مشاور بر ایجاد رابطه ی توام بااعتماد با دانش اموز ، اولیاء ، مدیر ، معلم و سایر عوامل موثر در رشد و 

گزارش تصویری